Ubezpieczenie wypadkowe w ruchu drogowym

Wyjazd na święta i korki na autostradzie w stronę granicy?

Wszyscy wiemy, że w okresie świątecznym ruch na drogach jest bardzo wzmożony. Wyjazd świąteczny utrudniają również często warunki atmosferyczne.

Co stanie się w momencie kolizji samochodowej? Czy moje ubezpieczenie zapewnia mi transport (również specjalistyczny np. helikopterem) do miejsca zamieszkania? Czy pokryte zostaną koszty wydobywcze? Kto zapłaci za przybycie straży pożarnej i innych jednostek? Jakie odszkodowanie mi przysługuje?

Ubezpieczenie wypadkowe to często kosz poniżej 1 Euro dziennie... Spraw Twojej rodzinie na Święta prezent - poczucie bezpieczeństwa finansowego w najgorszych chwilach.


Fakty o Riester Rente

Kilka faktów o Riester:
  •  osoby dorosłe otrzymują dopłatę 175 Euro rocznie
  • dzieci otrzymują dopłatę 300 Euro rocznie
  • wkład własny możemy odpisać od podatku dochodowego, otrzymując dodatkowy wyższy zwrot
  • Kapitał możemy przeznaczyć na sfinansowanie nieruchomości na użytek własny
  • wpłacone pieniądze są zabezpieczone przed upadłością prywatną i firmową oraz Hartz IV
  • Kapitał mogą dziedziczyć dzieci i żona
  • pracując na Minijob możemy otrzymać dopłatę Riester od państwa
  • przysługuje również osobom podczas urlopu wychowawczego czy bezrobotnym
  • skorzystać może każdy pracownik zatrudniony w Niemczech
Chcesz wiedzieć więcej jaka kwota przysługuje Tobie? Zapraszamy do kontaktu.


Co to jest VWL?

Pracownikom zatrudnionym w Niemczech często przysługuje VWL czyli Vermoegenswirksame Leistungen. Są to świadczenia finansowe, które dodatkowo dopłaca do wynagrodzenia pracodawca.

Pracownik może wymagać by część jego wynagrodzenia od pracodawcy zostało zainwestowane w celach zwiększenia majątku. Świadczenia te są przelewane bezpośrednio z konta pracodawcy na wyznaczony przez pracownika fundusz inwestycyjny.

Tym samym pracownik może zainwestować VWL w ubezpieczenie na życie, bankową umowę oszczędnościową, bankową umowę budowlaną czy umowy inwestycyjne. Większość osób zatrudnionych w Niemczech jeszcze nie korzysta z przysługujących im świadczeń, tracąc tym samych dodatkowe możliwości finansowe.

Udzielimy Państwu wszelkich informacji dotyczących możliwości zainwestowania VWL. Zapraszamy do kontaktu.