Indywidualne ubezpieczenie

W Niemczech istnieje powszechny obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgnacyjnego, którym objęte są również osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. W systemie ubezpieczenia zdrowotnego można wybierać pomiędzy ustawowymi kasami chorych (GKV) i prywatnymi towarzystwami ubezpieczeń zdrowotnych (PKV).

 Prawo wyboru mają w szczególności osoby, których dochody przekraczają 49.500 euro, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz większość urzędników. Pozostałe osoby podlegają obowiązkowi ubezpieczeniowemu w jednej z kas chorych, których w chwili obecnej jest około 150.

 O atrakcyjności poszczególnych kas chorych decyduje zatem przede wszystkim poziom obsługi oraz atrakcyjność świadczeń dodatkowych. Indywidualna ocena pojedynczych przypadków jest o tyle konieczna, że podleganie pod przepisy niemieckie może prowadzić w wybranych przypadkach do utraty prawa do świadczeń (np. przy zatrudnieniu w formie Minijob) lub w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy w dwóch lub wielu krajach do zmiany obowiązków po stronie pracodawcy w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia społecznego.

 Prosimy zwrócić uwagę, że niedopełnienie formalności może mieć również wpływ na współubezpieczonych członków rodziny, o ile nie mają oni własnego tytułu do ubezpieczenia.

 Chętnie udzielimy Państwu porad na temat możliwości ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgnacyjnego w Niemczech. Prosimy o kontakt: 0171 340 58 74 lub 0651 99886920

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Nieruchomość w Niemczech