Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech jest podstawą. Bez dopełnienia tej formalności nie podejmiesz pracy jako osoba zatrudniona ani nie zarejestrujesz się w urzędzie pracy. .

W Niemczech istnieją dwa równoległe systemy ubezpieczenia zdrowotnego - ustawowy i prywatny. Przeciętny niemiecki pracownik jest ubezpieczony w jednej z kilkuset niemieckich ustawowych kas chorych, którą może wybrać dobrowolnie, W ustawowej kasie chorych płaci się składkę zależną wyłącznie od dochodu ubezpieczonego, w tej chwili średnio 14,6 proc. pensji (połowę płaci pracodawca, połowę zatrudniony). Osoby zarabiające więcej niż 4,8 tys. euro brutto miesięcznie
mogą ubezpieczyć się w prywatnej kasie chorych, działającej na zasadach rynkowych albo też dobrowolnie pozostać w kasie ustawowej.

Decydując się na jeden z systemów ubezpieczenia zdrowotnego wiedz, że prywatne kasy chorych są finansowo korzystne dla osób zdrowych, młodych i samotnych, gdyż składki są w nich zależne od wieku i stanu zdrowia.
 • w kasach ustawowych niepracujący współmałżonek i dzieci objęte są ubezpieczeniem bezpłatnie – w prywatnych trzeba płacić osobną składkę za każdego członka rodziny 
 • po dokonaniu wyboru, nie jest możliwe przepisanie się z kasy prywatnej do kasy ustawowej! Oczywiście są wyjątki, które pomożemy sprawdzić indywidualnie,
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie muszą ubezpieczać się w systemie prywatnym. Istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia ustawowego (Freiwilige Versicherung mit der Zustimmung von der Krankenkasse) lub prywatnego ubezpieczenia. 


Emerytura a Gewerbe: obowiązkowe składki

Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Niemczech!

Dnia 22.09.2013 został wybrany nowy Parlament Republiki Federalnej Niemiec. Partią przegraną jest FDP, która nie osiągnęła wystarczającego poparcia, przez co nie może być reprezentowana w Bundestagu.

Temat wprowadzenia obowiązku państwowego ubezpieczenia emerytalnego dla osób prowadzących  własna działalność jest tematem poruszanym już od 2012 roku. Obecnie przedsiębiorcy w Niemczech są zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek emerytalnych do państwowej kasy emerytalnej (Deutsche Rentenversicherung) i mogą ubezpieczyć się na własną rękę.
Powinność ta, jest już wprowadzona w większości krajów europejskich i w najbliższym czasie zostanie wprowadzona w Niemczech. Minister Federalny, Ursula von der Leyen (CDU), chcę zabezpieczyć system emerytalny, którego problemem są osoby pracujące samodzielnie. Największym przeciwnikiem projektu ustawy była partia FDP, która wraz z CDU budowała Rząd Niemiec. W związku z ostatnimi wydarzeniami politycznymi, obowiązek emerytalny to kwestia czasu.

Ze względu na niski przyrost naturalny oraz postęp medyczny, który wiąże się z wydłużeniem okresu życia, społeczeństwo niemieckie starzeje się a emerytury są finansowane ze składek obecnych płatników podatkowych. Skutkiem tego są coraz większe składki emerytalne oraz coraz niższe emerytury.
Brak odpowiedniego zabezpieczenia na starość przez osoby prowadzące własną działalność powoduje, iż musza one pobierać świadczenia socjalne i korzystać z pomocy społecznej Państwa.

Dlaczego osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna być ubezpieczona emerytalnie?

Oprócz zabezpieczenia w wieku emerytalnym bardzo ważną kwestią są ulgi podatkowe. Niektóre fundusze jak Basis Rente można odpisać od podatku jako Sonderausgabe.

Wielu przedsiębiorców płaci wysoki podatek dochodowy nie mając pomysłu na jego obniżenie, szuka inwestycji w rozwój firmy poprzez zakup dodatkowych pojazdów czy maszyn oraz tym samym nabywają dodatkowych zobowiązań finansowych. Jedną z możliwości uniknięcia podatku poprzez inwestycję w siebię jest właśnie fundusz emerytalny z korzyściami podatkowymi, czyli taki który możemy odliczyć od podatku. 
Elastyczność składki pozwala nam na dopasowanie jej do dochodu a tym samym umożliwia budowanie kapitału poprzez oszczędności podatkowe.

Więcej informacji u naszego konsultanta.
Zapraszamy na bezpłatne doradztwo.

Obowiązek ubezpieczenia w Niemczech


Z dniem 1 stycznia 2009 wprowadzona została w Niemczech reforma służby zdrowia, wiążąca się z nałożeniem na każdą osobę zamieszkałą na terenie Niemiec, obowiązku ubezpieczenia. § 193 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG).

Ustawa o umowie ubezpieczeniowej § 193 Osoba ubezpieczona; Obowiązek ubezpieczenia.

Filary emerytalne w Niemczech

Państwo Niemieckie opracowało koncept trzech filarów emerytalnych. Ze względu na niski przyrost naturalny, co wiąże się ze starzeniem się społeczeństwa niemieckiego, coraz ważniejsze jest zadbanie o własną przyszłość emerytalną.
Koncept trzech filarów:

 • państwowa emerytura w Niemczech, która zależna jest od przepracowanych lat pracy, w których zostały odprowadzone składki socjalne jak i wysokości naszych dochodów brutto. Niestety emerytura wynosi około 30% naszych dotychczasowych zarobków, co nie pozwala na utrzymanie dotychczasowego standardu życia, zmuszając nas do rezygnowania z niektórych przyjemności.
Państwo niemieckie oferuje dofinansowania do emerytury (tzw. Zulagen), dla osób zatrudnionych oraz ich rodzin. Więcej: RIESTER RENTE
 • renta zakładowa to fundusz emerytalny, który oferuje nam nasz pracodawca. Dodatkowe składki na emeryturę są odciągane od naszej wypłaty (kwoty brutto) i inwestowane w fundusz emerytalny. Dzięki temu zarówno my, jako pracobiorca oraz nasz pracodawca zaoszczędzamy na składkach socjalnych jak i podatku. Renta zakładowa (betriebliche Altersvorsorge) to jedna z legalnych form oszczędności podatkowych (Einkommensteuer) oraz opłat socjalnych (Sozialabgaben). 
 • ostatni filar to prywatne ubezpieczenie emerytalne, które wypracowywuje dużo wyższy kapitał emerytalny, gdyż wpłacone składki są inwestowane w akcje. Szczególnie opłacalny dla młodych osób, które już z najniższą składką miesięczną, mogą profitować z wysokiej emerytury prywatnej, mając całkowity udział w zyskach. Plusem jest skrócony okres płacenia składek, który wynosi 30 lat (w zależności od oferty), a nie jak w przypadku renty państwowej do końca okresu pracy.

Ubezpieczenia w Niemczech

Nie znasz dobrze języka niemieckiego? Żaden problem! Przeslemy Ci ofertę ubezpieczenia w języku polskim!
Ubezpieczenia w Niemczech:
 • zdrowotne
 • emerytalne
 • na Gewerbe
 • rodzinne
 • samochodowe
 • prywatne i panstwowe

Fakty o Riester Rente

Kilka faktów o Riester:  osoby dorosłe otrzymują dopłatę 175 Euro rocznie dzieci otrzymują dopłatę 300 Euro rocznie wkład własny możemy ...