Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe

Otworzyłeś działalność gospodarczą i szukasz ubezpieczenia zdrowotnego? Nie wiesz jakie ubezpieczenie wybrać i co należy wziąć pod uwagę? Wyślij swoją datę urodzenia na adres E-Mail jednego z naszych przedstawicieli ubezpieczeniowych a otrzymasz całkiem bezpłatną ofertę ubezpieczenia na Gewerbe.

Doradztwo ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia w Niemczech: ubezpieczenia od A-Z.
Szukasz taniego ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie lub znajomych? Chciałbyś się bezpłatnie poradzić lub porównać ofertę ubezpieczeniową? Skonsultuj się z naszym agentem ubezpieczeniowym. Bezpłatne doradztwo w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, funduszy emerytalnych, wypadkowych, ochrony prawnej czy ubezpieczenia domu oraz wiele innych na terenie całych Niemiec.Ewelina Szczesniewska
Graeffstr. 5
50823 Köln
Schönbornstr. 1
54295 Trier
Spaldingstr. 130-136
20097 Hamburg

Mobil: 0049 15738137989
Tel.: 0651 69936254
Fax: 0651 69976256
E-Mail: e.szczesniewska@office-pro.eu


Klasy podatkowe w Niemczech

Klasy podatkowe mają wpływ na odciągany co miesiąc podatek Lohnsteuer. Którą klasę podatkową powinienem mieć i czy mogę ją zmienić to częste pytanie płatników podatku czyli osób zatrudnionych. 

1. klasa podatkowa
Pierwszą klasą podatkową objęte są osoby pracujące, stanu wolnego, rozwiedzeni, jak również osoby zatrudnione, których współmałżonek żyje za granicą lub osoby żyjące w trwałej separacji. Od 2015 roku do klasy tej zaliczają się również osoby owdowiałe, których małżonek zmarł przed 1. stycznia 2014.
Do pierwszej klasy podatkowej należą również osoby zatrudnione, które w stopniu ograniczonym podlegają podatkowi dochodowemu oraz żyjące w zarejestrowanym związku partnerskim.

2. klasa podatkowa
Druga klasa podatkowa obowiązuje osoby wymienione w pierwszej klasie podatkowej, którym dodatkowo należą się świadczenia dla osób samotnie wychowujących dziecko. Warunkiem przyznania świadczenia jest to, że osoba zatrudniona żyje samotnie i wychowuje przynajmniej jedno dziecko, które zameldowane jest pod jego stałym lub tymczasowym adresem oraz na którym przysługuje zasiłek rodzinny (Kindergeld) lub kwota wolna od podatku.
Jeśli dziecko zameldowane jest u więcej niż jednej osoby, świadczenia należą się z reguły tej osobie wychowującej dziecko, która otrzymuje na nie kwotę wolną od podatku.
Jeśli osoba zatrudniona żyje w konkubinacie lub w zarejestrowanym związku partnerskim świadczenia odciążające nie zostają udzielone.
To samo obowiązuje, jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko prowadzi wspólnie gospodarstwo domowe z drugą pełnoletnią osobą, której nie należą się ani zasiłek rodzinny, ani kwota wolna od podatku na dziecko.

3. klasa podatkowa
Trzecia klasa podatkowa obowiązuje zatrudnione osoby żyjące w związkach małżeńskich, jeśli oboje małżonkowie żyją w kraju, nie żyją na stałe w separacji oraz jeśli małżonek osoby zatrudnionej nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia  lub otrzymuje wynagrodzenie i zaliczany
zostaje do piątej klasy podatkowej.
Osoby owdowiałe należą do 3. klasy podatkowej, jeśli małżonek zmarł po 31. Grudnia 2011 a oboje  małżonkowie nie żyli w separacji i w dniu śmierci mieszkali w kraju.

4. klasa podatkowa
Do czwartej grupy podatkowej należą zatrudnione osoby w związkach małżeńskich, gdzie oboje małżonkowie otrzymują wynagrodzenie, mieszkają w kraju i nie żyją w trwałej separacji.

5. klasa podatkowa
Piąta klasa podatkowa obowiązuje osoby żyjące w związkach małżeńskich z 4. klasy podatkowej, jeśli jeden z małżonków na wniosek obojga zaliczany jest do 3. klasy podatkowej. Ten rodzaj klasy podatkowej stosuje się w przypadku osób, które mają różne od siebie wysokości przychodów.

6.klasa podatkowa
Szósta klasa podatkowa obowiązuje dla osób zatrudnionych, które otrzymują wynagrodzenie od kilku pracodawców.
Odtrącenie podatku od wynagrodzenia według 6. klasy podatkowej powinno zostać przedsięwzięte przez pracodawcę od którego otrzymuje się niższe wynagrodzenie (odliczając ewentualne kwoty wolne od podatku).

Wybór klas podatkowych w przypadku małżeństw

Jeżeli również współmałżonek otrzymuje wynagrodzenie, powinni Państwo wiedzieć, że małżeństwa rozliczane są wspólnie, ponieważ jest to korzystniejsze. Przy odciąganiu podatków musi jednak zostać przedstawione własne wynagrodzenie.  Wynagrodzenie obu współmałżonków może zostać rozliczone wspólnie dopiero po upływie roku. Dopiero wtedy wynika słuszny podatek roczny.
Dlatego też często nie da się uniknąć tego, że w ciągu roku kalendarzowego zostaje potrącone za dużo lub za mało podatku dochodowego.  Aby przybliżyć się jak najbardziej do wyniku rocznego, małżeństwa mają poniższe kombinacje klas podatkowych do wyboru:

Kombinacje klas podatkowych

Kombinacja 4/4 (reguła ustawowa) – wychodzi z założenia, że małżonkowi zarabiają po równo.

Kombinacja 3/5 – zorganizowana jest w ten sposób, że suma składek potrącanego podatku jest zbliżona do ich wspólnego podatku rocznego, jeśli jeden z małżonków w 3. klasie podatkowej  osiąga około 60% a drugi z małżonków w 5. klasie podatkowej osiąga około 40% wspólnych dochodów.
To sprowadza się do tego, że odtrącenie podatków w przypadku piątej klasy podatkowej jest stosunkowo większe niż w przypadku klasy trzeciej i czwartej.
To opiera się na tym, że w piątej klasie podatkowej uznawana jako minimum egzystencjalne podstawowa kwota wolna od podatku nie jest brana pod uwagę, za to w trzeciej klasie podatkowej bierze się ja pod uwagę podwójnie.


Jeżeli stosunek rzeczywistych przychodów nie odpowiada założeniom 60:40 może dojść do nadpłaty podatkowej.  Z tego powodu w kombinacja klasowej 3/5 istnieje obowiązek oddania zeznania podatkowego.

Zeznanie podatkowe w Niemczech

Zeznanie podatkowe – często uciążliwy obowiązek, który zostaje jednak chętnie wypełniany, jeśli na końcu czeka zwrot podatku. Lecz, aby zajść tak daleko, trzeba pokonać kilka formalnych przeszkód po drodze.

Zeznanie podatkowe musi zostać złożone za poprzedni rok kalendarzowy. Zatem najwcześniej w 2015 roku można oddać zeznanie podatkowe za rok 2014.


Terminy oddania zeznań podatkowych.

Państwa zeznanie podatkowe musi zostać złożone w urzędzie skarbowym najpóźniej do 31.05 kolejnego roku. Ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego za rok kalendarzowy 2014 przypada na 31.05.2015. Ponieważ jest to niedziela, termin ten przedłuża się do poniedziałku 01.06.2015.
Pięć miesięcy to nie jest dużo czasu, aby złożyć swoje zeznanie podatkowe. Z reguły urząd skarbowy nie ma nic przeciwko, jeśli zeznanie złożone zostanie kilka dni po terminie. Później trzeba się już liczyć z sankcjami. Jeśli zeznanie podatkowe wpłynie za późno, urząd skarbowy może Państwa ukarać odsetkami za zwłokę. Nie jest to tylko kara, ale także środek nacisku, aby w przyszłości składali  Państwo swoje zeznanie podatkowe na czas. Jeśli potrzebują Państwo więcej czasu na swoje zeznanie podatkowe proszę złożyć w porę wniosek o przedłużenie terminu złożenia zeznania.

Ważne zmiany podatkowe na rok 2014

Kwota wolna od podatku została 01.01.2014 podniesiona do 8.354 Euro. Stawka podatku dochodowego w wysokości 14% pozostaje bez zmian.

Prawo do zwrotu kosztów podróży.
Dla diet w podróży służbowej  istnieją od roku 2014 dwie kwoty: 12 Euro i 24 Euro, które zależne są od czasu trwania podróży służbowej.

nieobecność > 8 h : 12 Euro
całodzienna nieobecność: 24 Euro

Przy kilkudniowych czynnościach wykonywanych poza siedzibą miejsca pracy, odliczane będzie za każdy dzień (od dnia wyjazdu do dnia powrotu) 12 Euro.

Od 2014 koszty w ramach prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego w kraju, odliczone mogą zostać do maksymalnie 1.000 Euro miesięcznie. Miejscowy przeciętny czynsz za 60 m2 mieszkanie nie gra od 2014 roku żadnej roli.

Regularne miejsce pracy

Dotychczas nieokreślane przez ustawę pojęcie „regularne miejsce pracy” zostało od 2014 roku zastąpione przez pojęcia: „pierwsze miejsce pracy”.
Od rozliczenia podatkowego 2014 roku ulga podatkowa z tytułu kosztów poniesionych na transport między domem a pracą obowiązuje dla drogi między domem a pierwszym miejscem pracy.
Kto nie musi, ten może – dobrowolne zeznanie podatkowe

Kto nie jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego nie musi go oddawać.
Jako pracobiorcom to pracodawca odciąga miesiąc w miesiąc Państwa zobowiązania podatkowe. W kwestii podatków jest dla Państwa wszystko uregulowane i nie muszą się Państwo niczego wyjaśniać przed urzędem skarbowym. Jeżeli jednak mieli Państwo w ciągu roku duże koszty uzyskania przychodu (np. przez uwarunkowaną zawodowo przeprowadzkę), wydatki specjalne (np. na przez wzgląd na wykształcenie) lub obciążenia nadzwyczajne (np. zniszczenia sprzętów domowych przez powódź), opłaca się dobrowolnie złożyć zeznanie podatkowe. To może przynieść Państwu zwrot z podatków. W tym przypadku na swoje zeznanie podatkowe mają Państwo czas do 4 lat.

Jeśli wszystko musi przebiegać szybko: Niepełne zeznanie podatkowe

Przegapili Państwo ten czteroletni termin złożenia zeznania? To wielka szkoda. Nawet jeśli byli Państwo długo chorzy lub spędzili Państwo długi okres czasu w podróży służbowej, ponowne powołanie się za ubiegły czas nie jest możliwe. W tym przypadku nie ma możliwości przedłużenia terminu. Jeśli mają Państwo zbyt mało czasu oddajcie niepełne zeznanie podatkowe, resztę dostarczcie możliwie jak najszybciej.


Kiedy przychodzi Państwa decyzja podatkowa, należy ją dokładnie sprawdzić.

Proszę uważnie przeczytać decyzje podatkową. Ważne jest czy dostali Państwo decyzję o zwrocie części podatku czy decyzję o nadpłacie. Co zrobić jeśli na decyzji zamiast spodziewanego zwrotu z podatku znajduje się decyzja o nadpłacie.
Odchylenia od zeznań podatkowych niestety nie zawsze są oczywiste. Diabeł tkwi w szczegółach. W takim przypadku pod lupę należy wziąć nie tylko Państwa decyzję podatkową, ale również decyzję tymczasową, gdyż w tym wypadku Państwa decyzja pozostaje otwarta i może zostać jeszcze zmieniona na Państwa korzyść.


Błąd w decyzji podatkowej: Należy złożyć sprzeciwJeśli na swojej decyzji podatkowej odkryli Państwo faktyczny błąd, mogą Państwo złożyć sprzeciw przeciwko tej decyzji. Taki sprzeciw przeciwko decyzji bardzo łatwo mogą Państwo zrobić sami. Na zażalenie mają Państwo miesiąc czasu.

Fakty o Riester Rente

Kilka faktów o Riester:  osoby dorosłe otrzymują dopłatę 175 Euro rocznie dzieci otrzymują dopłatę 300 Euro rocznie wkład własny możemy ...