śmierc osoby ubezpieczonej a emerytura w Niemczech

Szukasz elastycznego funduszu emerytalnego i zadajesz sobie pytania dotyczace przypadkow w czasie trwania funduszu emerytalnego oraz jakie sa możliwości wynikające z funduszu emerytalnego? Co sie dzieje ze zgromadzonym kapitałem w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej?

Przypadek śmierci przed wiekiem emerytalnym:
•Wskazany spadkobierca otrzyma dotychczas skumulowany kapitał bądź miesięczną rentę do wysokości kapitału.

Przypadek śmierci, po przejściu na emeryturę:
•Zostanie wypłacana comiesięczna renta wraz z odsetkami, dla wskazanej przy podpisaniu umowy osoby, do końca okresu gwarancji emerytalnej: 20 lat

Możliwości wynikające z funduszu emerytalnego:
•Elastyczne przejście na emeryturę: możliwe już od 62. roku życia
•Zwiększenie/zmniejszenie składki przez cały rok
•Po roku płacenia składek możliwość przerwania/zawieszenia płatności składek emerytalnych (do 24 miesięcy)
•W razie potrzeby możliwość wcześniejszej wypłaty części kapitału (przed wiekiem emerytalnym) nawet 2 razy w roku
•Możliwość wyboru automatycznego dopasowania do inflacji
•Możliwość dodatkowego ubezpieczenia wypadkowego, w razie śmierci oraz innych członków rodziny
•Możliwość wypowiedzenia funduszu emerytalnego (obowiązuje okres 3-miesięczny)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen