Niemiecki system socjalny w 2015 roku

Wraz z początkiem 2015 roku wchodzi w życie nowa ustawa, która przewiduje wzrost kosztów ubezpieczenia społecznego. Wprowadzenie nowych przepisów odczują finansowo zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Zmiany dotyczą przesunięcia progu dochodowego, który określa wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika lub pracodawcy.
Górna granica odprowadzanych składek na emerytury i zasiłki dla bezrobotnych zwiększy się z 5.950 Euro do 6.050 Euro. Stawka 6.050 Euro obowiązuje na terenie zachodnich Niemiec.

Nieco inna stawka obowiązuje we wschodniej części kraju. Do końca 2014 roku jest to 5.000 Euro, a po zmianach od stycznia 2015 roku wzrasta ona do 5.200 Euro w miesiącu.

Zgodnie z nową ustawą przygotowaną przez niemieckie Ministerstwo Pracy zwiększone składki na ubezpieczenie społeczne to 22 Euro więcej w skali jednego miesiąca. Wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe i pielęgnacyjne wzrasta o 75 Euro - do progu 4.125 Euro. Przeliczając w skali jednego miesiąca to dodatkowe 6,23 Euro.

Niemieccy politycy chcą także od 2015 roku zapewnić emeryturę pracowniczą dla każdego zatrudnionego pracownika. W mediach co pewien czas powraca temat ubogich emerytów. Niemiecka partia polityczna CDU podjęła się rozwiązania tego problemu. Zdaniem polityków należy wprowadzić nakaz obowiązkowego odprowadzania składek na emeryturę zakładową. Oznacza to, że każda na nowo zawarta umowa o pracę powinna zawierać wiążący zapis o odprowadzaniu skladek na rzecz pracowniczych programów emerytalnych.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Fakty o Riester Rente

Kilka faktów o Riester:  osoby dorosłe otrzymują dopłatę 175 Euro rocznie dzieci otrzymują dopłatę 300 Euro rocznie wkład własny możemy ...