Zeznanie podatkowe w Niemczech

Zeznanie podatkowe – często uciążliwy obowiązek, który zostaje jednak chętnie wypełniany, jeśli na końcu czeka zwrot podatku. Lecz, aby zajść tak daleko, trzeba pokonać kilka formalnych przeszkód po drodze.

Zeznanie podatkowe musi zostać złożone za poprzedni rok kalendarzowy. Zatem najwcześniej w 2015 roku można oddać zeznanie podatkowe za rok 2014.


Terminy oddania zeznań podatkowych.

Państwa zeznanie podatkowe musi zostać złożone w urzędzie skarbowym najpóźniej do 31.05 kolejnego roku. Ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego za rok kalendarzowy 2014 przypada na 31.05.2015. Ponieważ jest to niedziela, termin ten przedłuża się do poniedziałku 01.06.2015.
Pięć miesięcy to nie jest dużo czasu, aby złożyć swoje zeznanie podatkowe. Z reguły urząd skarbowy nie ma nic przeciwko, jeśli zeznanie złożone zostanie kilka dni po terminie. Później trzeba się już liczyć z sankcjami. Jeśli zeznanie podatkowe wpłynie za późno, urząd skarbowy może Państwa ukarać odsetkami za zwłokę. Nie jest to tylko kara, ale także środek nacisku, aby w przyszłości składali  Państwo swoje zeznanie podatkowe na czas. Jeśli potrzebują Państwo więcej czasu na swoje zeznanie podatkowe proszę złożyć w porę wniosek o przedłużenie terminu złożenia zeznania.

Ważne zmiany podatkowe na rok 2014

Kwota wolna od podatku została 01.01.2014 podniesiona do 8.354 Euro. Stawka podatku dochodowego w wysokości 14% pozostaje bez zmian.

Prawo do zwrotu kosztów podróży.
Dla diet w podróży służbowej  istnieją od roku 2014 dwie kwoty: 12 Euro i 24 Euro, które zależne są od czasu trwania podróży służbowej.

nieobecność > 8 h : 12 Euro
całodzienna nieobecność: 24 Euro

Przy kilkudniowych czynnościach wykonywanych poza siedzibą miejsca pracy, odliczane będzie za każdy dzień (od dnia wyjazdu do dnia powrotu) 12 Euro.

Od 2014 koszty w ramach prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego w kraju, odliczone mogą zostać do maksymalnie 1.000 Euro miesięcznie. Miejscowy przeciętny czynsz za 60 m2 mieszkanie nie gra od 2014 roku żadnej roli.

Regularne miejsce pracy

Dotychczas nieokreślane przez ustawę pojęcie „regularne miejsce pracy” zostało od 2014 roku zastąpione przez pojęcia: „pierwsze miejsce pracy”.
Od rozliczenia podatkowego 2014 roku ulga podatkowa z tytułu kosztów poniesionych na transport między domem a pracą obowiązuje dla drogi między domem a pierwszym miejscem pracy.
Kto nie musi, ten może – dobrowolne zeznanie podatkowe

Kto nie jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego nie musi go oddawać.
Jako pracobiorcom to pracodawca odciąga miesiąc w miesiąc Państwa zobowiązania podatkowe. W kwestii podatków jest dla Państwa wszystko uregulowane i nie muszą się Państwo niczego wyjaśniać przed urzędem skarbowym. Jeżeli jednak mieli Państwo w ciągu roku duże koszty uzyskania przychodu (np. przez uwarunkowaną zawodowo przeprowadzkę), wydatki specjalne (np. na przez wzgląd na wykształcenie) lub obciążenia nadzwyczajne (np. zniszczenia sprzętów domowych przez powódź), opłaca się dobrowolnie złożyć zeznanie podatkowe. To może przynieść Państwu zwrot z podatków. W tym przypadku na swoje zeznanie podatkowe mają Państwo czas do 4 lat.

Jeśli wszystko musi przebiegać szybko: Niepełne zeznanie podatkowe

Przegapili Państwo ten czteroletni termin złożenia zeznania? To wielka szkoda. Nawet jeśli byli Państwo długo chorzy lub spędzili Państwo długi okres czasu w podróży służbowej, ponowne powołanie się za ubiegły czas nie jest możliwe. W tym przypadku nie ma możliwości przedłużenia terminu. Jeśli mają Państwo zbyt mało czasu oddajcie niepełne zeznanie podatkowe, resztę dostarczcie możliwie jak najszybciej.


Kiedy przychodzi Państwa decyzja podatkowa, należy ją dokładnie sprawdzić.

Proszę uważnie przeczytać decyzje podatkową. Ważne jest czy dostali Państwo decyzję o zwrocie części podatku czy decyzję o nadpłacie. Co zrobić jeśli na decyzji zamiast spodziewanego zwrotu z podatku znajduje się decyzja o nadpłacie.
Odchylenia od zeznań podatkowych niestety nie zawsze są oczywiste. Diabeł tkwi w szczegółach. W takim przypadku pod lupę należy wziąć nie tylko Państwa decyzję podatkową, ale również decyzję tymczasową, gdyż w tym wypadku Państwa decyzja pozostaje otwarta i może zostać jeszcze zmieniona na Państwa korzyść.


Błąd w decyzji podatkowej: Należy złożyć sprzeciwJeśli na swojej decyzji podatkowej odkryli Państwo faktyczny błąd, mogą Państwo złożyć sprzeciw przeciwko tej decyzji. Taki sprzeciw przeciwko decyzji bardzo łatwo mogą Państwo zrobić sami. Na zażalenie mają Państwo miesiąc czasu.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen