Gewerbe a ubezpieczenie

Czy osoby prowadzące GEWERBE czyli jednoosobową działalność w Niemczech mają obowiązek ubezpieczenia w Niemczech?

W Niemczech nie istnieje instytucją będąca odpowiednikiem polskiego ZUSu, jednak osoby samozatrudnione, czyli prowadzące działalność na terenie Niemiec mają obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Pozwala ono na leczenie stacjonarne w szpitalu lub ambulatoryjne u lekarza na terenie Niemiec.

Kto zarejestrował firmę w Niemczech może wybrać pomiędzy państwowym a prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Nie można jednak zapomnieć, że inne ubezpieczenia np. wypadkowe, emerytalne, odpowiedzialności cywilnej czy zabezpieczające niezdolność do pracy, chociaż nie są obowiązkowe, stanowią podstawowe zabezpieczenie dla osób samozatrudnionych.

W razie wypadku czy w momencie przejścia na emeryturę, nie można w innym przypadku otrzymywać jakichkolwiek świadczeń, jeżeli nie odprowadzaliśmy składek na ubezpieczenie wypadkowe lub ubezpieczenie emerytalne.

Nie otrzymamy też żadnej pomocy jeżeli przez dłuższy czas nie będziemy zdolni do pracy.

Zwykłe złamanie ręki bądź nawet palca, może uniemożliwić nam zdolność wykonywania swoich obowiązków jako przedsiębiorca i prowadzić do braku dochodu przez dłuższy okres czasu, a tym samym zwiększa ryzyko problemów finansowych.

Ubezpieczenie wypadkowe to koszt od 1 EURO dziennie! a składka może zostać odpisana od podatku.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Fakty o Riester Rente

Kilka faktów o Riester:  osoby dorosłe otrzymują dopłatę 175 Euro rocznie dzieci otrzymują dopłatę 300 Euro rocznie wkład własny możemy ...