Chorobowe w Niemczech

Będąc ubezpieczonym państwowo z tytułu umowy o pracę (powyżej 450 euro brutto miesięcznie) w przypadku choroby przysługuje nam tzw. chorobowe podczas gdy przebywamy na zwolnieniu lekarskim.

Jak długo pracodawca wypłaca chorobowe w Niemczech?

Nasze wynagrodzenie od pracodawcy otrzymujemy od pierwszego dnia choroby do 43. dnia choroby (czyli sześć tygodni). Warunkiem jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego pracodawcy, pobyt w szpitalu lub na rehabilitacji. Przez te sześć tygodni zasiłek chorobowy wynosi 100% naszego dotychczasowego dochodu.

Osoby współubezpieczone rodzinnie w kasie państwowej w Niemczech np. małżonka i dzieci nie mają prawa do wypłaty chorobowego. Dotyczy to również praktykantów, studentów i osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych (ALG II).

Jaka jest wysokość chorobowego po sześciu tygodniach choroby?

Jeżeli przebywają Państwo dłużej niż sześć tygodni na zwolnieniu lekarskim, pracodawca nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia, od tej pory 70% naszego dotychczasowego dochodu wypłaca nam nasza państwowa kasa chorych, której jesteśmy członkiem.

W tym momencie pojawia się luka w naszym ubezpieczeniu, którą możemy uzupełnić prywatnym ubezpieczeniem, oraz niskim kosztem otrzymywać w tym przypadku dalej 100% swojego wynagrodzenia.

Zgłoś się do naszego doradcy po bezpłatną ofertę Krankengeld. Na podstawie Państwa dochodu jesteśmy w stanie co do centa wyliczyć ile pieniędzy będzie brakować w przypadku choroby dłuższej niż sześć tygodni, oraz przedstawić odpowiednią, dopasowaną ofertę. Koszt takiego ubezpieczenia to parę euro miesięcznie a w przypadku choroby, gdzie koszty leczenia i środków pomocniczych czy lekarstw są wysokie, zapewni nam stabilność finansową.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Nieruchomość w Niemczech