Wypowiedzenie ubezpieczenia auta w Niemczech

Większość umów ubezpieczenia auta kończy się wraz z końcem roku czyli 31 grudnia. Aby zmienić ubezpieczenie pojazdu należy złożyć pisemne wypowiedzenie co najmniej miesiąc przed końcem umowy - do 30 listopada. Tego dnia wypowiedzenie musi znaleźć się u ubezpieczyciela.

Ważne jest aby pismo zostało wysłane za potwierdzeniem np listownie jako Einschreiben lub Faxem.

Zanim zrezygnują Państwo z dotychczasowego ubezpieczenia auta, należy pomyśleć o nowej ofercie KFZ Versicherung - podstawowe OC jest obowiązkiem w Niemczech. Tylko wtedy mamy gwarancje, że zmiana ubezpieczenia będzie bezproblemowa i na czas. W przypadku nie wykazania nowego ubezpieczenia, auto może zostać wyrejestrowane przez Urząd komunikacyjny. 

Jeżeli ubezpieczyciel nagle podniósł składkę, mimo że jeździliśmy cały rok bezwypadkowo oraz świadczenia wynikające z polisy OC auta nie zostały zwiększone to mamy prawo do Sonderkuendigung czyli wypowiedzenia natychmiastowego umowy.

Wzór wypowiedzenia ubezpieczenia auta :


Imię i nazwisko osoby ubezpieczonej
adres osoby ubezpieczonej


Nazwa i adres ubezpieczalni

Data:
Kündigung meiner Kfz-Versicherung
(wypowiedzenie ubezpieczenia auta)
Versicherungsschein-Nr.:
(numer ubezpieczenia z polisy)
Amtliches Kennzeichen:
(numer rejestracyjny pojazdu)


Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit kündige ich meine Kfz-Versicherung fristgerecht zum Ende des laufenden Versicherungsjahres.

(Szanowni państwo niniejszym wypowiadam ubezpieczenie auta zgodnie z terminem wypowiedzenia do końca roku).

Bitte bestätigen Sie den Eingang dieses Schreibens sowie den Kündigungstermin.
Von Rückholversuchen bitte ich Abstand zu nehmen.
(Proszę o potwierdzenie otrzymania mojego wypowiedzenia oraz jego terminu oraz zaprzestania prób przekonania mnie do kontynuacji umowy.)

Mit freundlichen Grüßen,
(Z poważaniem)
Własnoręczny podpis!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen