Ochrona danych osobowych

Szanowna klientko, Szanowny kliencie,

w związku z tym, że 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.) chcielibyśmy  poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie.

Przetwarzamy je jako Administrator w związku ze świadczeniem Państwu naszych usług.
Oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po jej zakończeniu, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy, w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
Po tym okresie dane mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w szczególności w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów ubezpieczeniowych.

Przetwarzane przez nas Państwa  dane są chronione.

W każdym momencie przysługuje Państwu dostęp do swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich sprostowaniu czy też usunięciu.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen